La Campanya del DENIP està dividida en dues grans parts, d’una banda una petita formació en format taller per a què la mainada entengui el concepte de “Pau Positiva”. D’altra banda, un treball creatiu on es demana de parlar del significat de la paraula “Pau”.

Per què?

Doncs perquè sabem que no és el mateix el significat de la paraula pels nens i nenes de Colòmbia que pels nens i nenes dels barris gironins, com tampoc ho serà pels grups que tenim als camps de refugiats al Sàhara.

Compartir el significat d’una paraula tan curta però tan gran és el repte d’enguany de la part artística (i audiovisual) de la campanya.